Уведомления за инвестиционни предложения

Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда


Локорско 1513, бул. „Димитър Тошков“ №3А:

Уведомление за инвестиционно предложение
Приложение 2
Модел
Координати

Монтана 3400, ул. „Гоцо Митов“ №16:

Уведомление за инвестиционно предложение
© Copyright 2019 ACM MONTANA