Вашият успех
е наша цел

Новини

СУВЕРЕН® ОД – Безкомпромисен към плевелите при царевица!

СУВЕРЕН® ОД е хербицид, който съдържа никосулфурон (от семейството на сулфунилуреите) и сулкотрион (от семейството на трикетоните) и действа чрез инхибиране на HPPD (p-хидроксифенилпируват диоксигеназа) срещу едногодишни широколистни и житни плевели.

АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА:

никосулфурон 20 гр / л

сулкотрион 150 гр / л

ФОРМУЛАЦИЯ: Маслена дисперсия /ОД/

Действа системно, кореново и листно. Никосулфурон действа основно чрез абсорбция от листната маса и по-малко чрез корените. Той е системен, като се пренася, както по ксилема, така и по флоема до активнорастящите части на растенията, като предизвиква незабавно спиране на растежа и прогресивно унищожаване на плевелите. Сулкотрион основно се абсорбира от листа, но също така и от корените. Той се придвижва по дървесинната и ликовата тъкан, причинява побеляване и смърт на плевелите в рамките на 3-4 дни след приложението. Кореновото действие на сулкотрион продължава и във влажно време (действието срещу плевелите продължава и след прилагането). Комбинацията от двете активни вещества позволява на СУВЕРЕН® ОД да контролира много широк спектър от едногодишни широколистни и житни плевели при царевицата.

Kултура Цели и употреба Доза Максимален брой
приложения
на сезон
Фаза на културата
Царевица борба с плевели 0,2 л/дка
0,1 л/дка
1
2
BBCH 12-19
/Втори – девети лист/

ПРЕПОРЪКИ ЗА УПОТРЕБА:

СУВЕРЕН® ОД се използва в съответствие с две възможни стратегии:

  1. Еднократно, след поникване на царевицата, във фаза втори – девети лист, като използваната максимална доза е 0.2 л/дка.
  2. Двукратно прилагане, след поникване на царевицата: 0.1 л/дка максимум при втори до трети лист, след това отново 0.1 л/дка максимум при четвърти до пети лист, като е препоръчително да се изчака поне 14 дни между първото и второто прилагане.

Да не се третират посеви, които са в лошо санитарно състояние, страдат от температурен стрес, засушаване, преовлажняване, или ако температурната амплиитуда е твърде висока.

За най-добри резултати, третирайте плевелите възможно най-рано и при подходящи условия, за да се улесни листната абсорбция на СУВЕРЕН® ОД.

Препоръчително количество на работния разтвор: 15 до 30 л/дка.

Ефект на приложение на СУВЕРЕН® ОД (0.2 л/дка) върху широколистни плевели:

След 4 – 6 дни
След 7 – 10 дни

Ефект на приложение на СУВЕРЕН® ОД (0.2 л/дка) върху житни плевели:

След 7 – 8 дни
След 20 дни

ЕФИКАСТНОСТ ВЪРХУ ПЛЕВЕЛИ:

Силно чувствителни плевели:

Абутилон (Abutilon theophrasti), Обикновен щир (Amaranthus retroflexus), Амброзия (Ambrosia artemisiifolia), Паричка (Capsella bursapastoris), Бяла лобода (Chenopodium álbum), Сладък бурен (Chenopodium polyspermum), Chenopodium sp., Татул (Datura stramonium), Лечебен росопас (Fumaria officinalis), Черно куче грозде (Solanum nigrum), Обикновено огнивче (Anagallis arvenses), Врабчови чревца (Stellaria media), Синап (Sinapis arvensis), Къдрав лапад (Rumex crispus), Трицветна теменуга (Viola tricolor), Дива ряпа (Raphanus raphanistrum), Дребноцветна галинсога (Galinsoga parviflora), Кострец (Sonchus oleraceus), Черна мъртва коприва (Lamium purpureum), Дребноцветно часдърче (Calystegia sepium), Лайка (Matricaria recutita), Прасковенолистно пипериче (Polygonum persicária), Обикновен спореж (Senecio vulgaris), Колянка (Spergula arvensis), Персийско велокденче (Veronica pérsica), Просо (Digitaria ischaenum), Див овес (Avena fatua L.), Диво просо (Panicum miliaceum), Кокоше просо (Echinochloa crus-galli), Едногодишна метлица (Poa annua), Setaria sp., Зелена кощрява (Setaria viridis), Прешленеста кощрява (Setaria verticillata), Лисича опашка (Alopecurus myosuroides);

Чувствителни плевели:

Полски пролез (Mercurialis annua), Обикновена пача трева (Polygonum aviculare), Кръвно просо (Digitaria sanguinalis), Балур от семена (Sorghum halepense);

Умерено чувствителни плевели:

Бутрак (Bidens tripartita), Обикновена пача трева (Polygonum aviculare), Полско лютиче (Ranunculus arvenses), Обикновена поветица (Convolvulus arvenses);

Умерено толерантни плевели:

Пасищен райграс (Lolium perene), Тученица (Portulaca oleracea), Поветицово фасулче (Fallopia convolvulus);

Ето и мнението на клиентите, ползвали СУВЕРЕН® ОД:

„За пръв път имах възможност да изпробвам Суверен® ОД през 2018 г., когато направихме тестове на сравнително малка площ. Резултатите ни изненадаха приятно и през следващата година го приложихме на по-големи по размер площи. Ефектът отново бе много добър и така през следващите две години решихме постепенно да заменим ползваните до момента хербициди със Суверен® ОД , защото освен ефекта, цената му също бе много добра! През следващата година ще залагаме основно на него, като решение!“

Георги Вачков – агроном „Златия Агро“ EOOД

„Най-важното в един хербицид, поне за мен, е да има желания ефект. Цената е вторичен фактор. Когато, обаче, този ефект идва и на много добра цена, изборът е лесен! Съдейки по резултатите, които Суверен® ОД показа през настоящия сезон, смятам да го ползвам и догодина“.

Мартин Тодоров – управител „Дешин“ ЕООД

За повече информация, относно  СУВЕРЕН® ОД, може да потърсите нашите търговски представители.

This site is registered on wpml.org as a development site.