Вашият успех
е наша цел

Кои сме ние?

Възможности

АСМ ЕООД притежава бази в гр. Монтана, с. Дреновец и с. Градец /обл. Видин/, гр. Провадия /обл. Варна/, гр. Стара Загора и гр. Вълчедръм /обл. Монтана/.

Базите ни са оборудвани с модерни лаборатории, в които се извършва анализ на качествените показатели на всякакъв вид зърнена продукция по БДС и ISO. На техните резултати се доверяват земеделски производители и фирми от цялата страна.

История

АСМ ЕООД е наследник на създадената през 1997 в град Монтана Агрохим ЕООД. Основната дейност на компанията включва търговия с препарати за растителна защита, семена за посев и всички видове български и вносни минерални торове. АСМ разширява своята дейност с търговия със земеделска продукция и течни горива.

Днес компанията представя на българския пазар продуктите на световноизвестните лидери в сферата на растителната защита. Непрекъснато обновяваме и обогатяваме продуктовата си листа, за да предложим постиженията на съвременните агротехнологии – ефикасни и достъпни препарати и най-актуалните семена за посев.

Мисия и визия

member image

Здравейте, г-н Любенов, преди всичко, поздравления за новото предизвикателство, което несъмнено представлява позицията на търговски директор в компания с мащабите на АСМ! Как Ви кара да се чувствате тази промяна и поколебахте ли се, преди да приемете?

Харесва ми промяната, защото те кара да мислиш за това, какви са били нещата преди, когато никога не си мислил за тях. За мен да приема предложената ми позиция несъмнено е предизвикателство, което поемам с желание и благодарност. Това ме кара да се чувствам пълноценен и удовлетворен от постигнатото до момента. Нито за миг не се почувствах разколебан, защото вярвам в собствените си сили и в колектива си. Осъзнавам голямата отговорност, която поемам и ще се постарая да оправдая доверието на ръководството на компанията. Новата ми позиция на търговски директор на фирма АСМ ще бъде едно ново предизвикателство за мен, с което съм сигурен, че ще се справя, тъй като зад гърба си имам сплотен екип от професионалисти и знам, че винаги мога да разчитам на тях. Благодарен съм на г-н Кирил Иванов за доверието му към мен и ще направя всичко по силите си компанията да бъде все по-успешна. Вярвам, че с общи усилия АСМ ще остане лидер на пазара още дълги години.

Вие вече четири години заемате поста Мениджър на регион Южна България в компанията. Близкият контакт с клиентите от региона несъмнено е част от факторите, довели до успешното сътрудничество на АСМ ЕООД с тях. Новият Ви пост ще повлияе ли на възможността Ви да контактувате с тях и занапред?

Винаги съм бил ориентиран към подобряване на процеси, към работа с вътрешни или външни клиенти, управление на резултати, управление на продажби. Ето защо, само по себе си навлизането в аграрния сектор, с неговата специфика на бизнеса е предизвикателство, което е немислимо без близкия контакт с клиентите от региона. Новата позиция ще ми помогне по-задълбочено и обстойно  да вникна в проблемите, които стоят пред клиентите и ще ми даде възможност посредством  инструментариума, който ми предоставя новият ми пост да помогна в разрешаването им. Контактите ни ще станат още по-ползотворни и резултатни. За тези четири години разбрах, че контактът и обратната връзка от фермерите са едно от най-важните условия за това една компания, като АСМ да се развива. Нашата мисия е да се вслушваме в тях и да направим всичко възможно за удовлетворяването на техните нужди. Ще продължавам да се срещам със земеделците и в същото време ще намирам решения за техните проблеми. Все пак мотото на АСМ е „ВАШИЯТ УСПЕХ Е НАША ЦЕЛ!“

Тъй като фермерите от всеки регион на страната са представени пред специфични предизвикателства и имат различни необходимости, как планирате да подобрите начина, по който АСМ ЕООД отговаря на тези необходимости?

За да сме напълно прозрачни и да демонстрираме нашия устрем и желание за непрекъснато развитие, както и постоянния фокус към интересите на земеделските производители, сега ще бъда напълно откровен за нашите следващи цели, а именно:

  • „Приятелство“ – ние се стремим чрез лоялно отношение към нашите клиенти и партньори да изградим отношения, които са повече от чист бизнес интерес. За тази цел ще търсим още възможности за нови срещи и контакти и ще се доближим още повече до бизнеса в България, като разширим мрежата ни от партньорства за да осигурим по-добри възможности;
  • „Информираност“ – нашата задача е да познаваме всички промени, тенденции и новости в областта на земеделското стопанство. Ето затова ще поемем инициатива винаги да ви информираме за актуалното състояние на темите, свързани с развитието на аграрния сектор.
  • „Дигитализация“ – в нашето съвремие все повече навлизат модерни системи за организация на работните процеси и намаляване на документалната тежест в работния процес. Ние доказахме, че можем да се справяме със съвременните технологии, но осъзнахме също така, че можем още да подобрим начина ни на работа. Нашата цел ще бъде намаляването на времето и усилията, необходими от ваша страна, чрез внедряването на още системи за работа.

Кои са факторите, които имаха най-осезаемо влияние върху българското земеделие през настоящата година и как голямата вероятност те да продължат да са от значение и през следващата година промениха възгледите Ви?

Смело мога да кажа, че това беше вероятно една от най-тежките години за земеделските производители, поради два фактора – пандемията и незапомнената суша в източната част на страната. Това се отрази на добивите, респективно ще се отрази в годишен план и на приходната част на фермерите. За щастие не всички региони бяха засегнати от засушаването и при тях се наблюдаваха високи добиви. От друга страна по-ниските добиви в България и голям брой държави доведоха и до повишаване на изкупната цена на продукцията. Добрата новина е, че успяхме да запазим добрите взаимоотношение с нашите партньори и клиенти, организирахме бързи и качествени доставки и успяхме до известна степен да съберем раздадените средства, чрез закупуване на продукция. Вероятността и следващата година да бъде тежка е голяма, но всички ние не трябва да забравяме да се грижим адекватно за растенията, ако искаме качеството и добива на продукцията да бъде по-висок.

В тази връзка, какви са изводите, които направихте от случващото се през настоящата година и как те ще повлияят на стратегията на компанията за следващия сезон?

Да знаеш, кои са ти силните страни, да знаеш каква е стратегията ти, как ще я изпълниш е съществена част от нашето ДНК в АСМ. Селскостопанското производство е високо рисково, а често и скъпо струваща дейност. Съвременното земеделие е изправено пред множество кризисни ситуации, голяма част от които са в резултат от влиянието на фактори, които трудно могат да се предвидят. Какво ще се случва през следващите години не е ясно, но България е земеделска държава и фермерите, както и ние фирмите, които предлагаме препарати, семена и торове ще трябва да се нагаждаме според условията на предстоящите години. За това очаквам и да се справим, както до сега. Важно е земеделците да знаят, че дори при топла зима и суха пролет патогените продължават да се развиват в почвата и нуждата да се справят с тях през пролетта не намалява. АСМ ще продължава да предлага на пазара най-новите и най-иновативните решения за всеки земеделец, с цел възможно най-добри резул тати в края на всяка година.

Ако можете да се обърнете към фермерите в България, какво бихте им казали?

Изключително съм щастлив да се обърна към всички вас партньори и приятели на фирма АСМ ЕООД. Измина още една стопанска година, може би една от най-трудните за последните десетилетия. Чувствам се удовлетворен от себе си и от работа, която извършихме заедно и най-важното за нас е, че можем да продължим към заложените си цели. През този период от една година извървяхме дълъг път, изправихме се пред много и нови за нас предизви кателства и трудности, които не ни пречупиха, а ни амбицираха с усърдие и упоритост да се трудим за нашето усъвършенстване. Непрекъснатото ни желание за подобрение и развитие, усвояването на нови и уникални технологии, прилагането на най-добрите практики бяха предпоставки, гарантиращи високи резултати. В това отношение винаги има какво още да се направи, но сме убедени, че сме на правилния път. Изразявам признателността си към всички вас, нашите партньори, с които заедно допринасяме за нови успехи и достойно бъдеще. Искам да ви уверя, че имаме амбицията да продължим да издигаме авторитета на АСМ ЕООД.

И накрая, но не на последно място, искам да ви кажа едно огромно „БЛАГОДАРЯ“, защото без вашата огромна подкрепа и отлично сътрудничество, АСМ ЕООД нямаше да е това, което е днес!

Любомир Любенов

Търговски Директор

Глобалните предизвикателства пред земеделието в България изискват ефективни, навременни и иновативни агрорешения. АСМ ЕООД работи за удовлетворяването на специфичните нужди на земеделските стопани във всички региони на страната.

Ние сме изградили опита и капацитета да предоставим на клиентите си най-добрите продукти на световния пазар за растителна защита, семена за посев и минерални торове. Нашите основни цели сега са повишаване на конкурентноспособността, подобряване на маркетинговите стратегии и увеличаване на пазарния ни дял. АСМ се стреми да привлече нови клиенти с атрактивни търговски оферти за висококачествени продукти за земеделието.

Повишаваме качеството на обслужване

Предлагаме конкурентни цени

Привличаме нови клиенти

Обогатяваме непрекъснато портфолиото си

Кариери

Приоритет на компанията е създаването на стимулираща и мотивираща служителите работна среда. Корпоративната политика е за привличане на млади, енергични и висококвалифицирани професионалисти, които търсят кариерно развитие в разгръщаща се и динамична компания.

Къде да ни намерите?

АСМ ЕООД притежава бази в гр. Монтана, с. Дреновец и с. Градец /обл. Видин/, гр. Провадия /обл. Варна/, гр. Стара Загора и гр. Вълчедръм /обл. Монтана/.

This site is registered on wpml.org as a development site.