Вашият успех
е наша цел

Какво предлагаме?

Растителна Защита

Семена за посев

Растителна защита

АСМ ЕООД е един от най-големите дистрибутори на препарати за растителна защита (ПРЗ) за земеделските производители в България.

Нашите приоритети са да доставяме навреме висококачествени ПРЗ, за да могат земеделските стопани да реализират по-високи добиви с по-ниски производствени разходи.

Предлагаме следните основни групи препарати за растителна защита:

ХЕРБИЦИДИ

Хербицидите осигуряват контрол над плевелите и подпомагат правилното развитие на културите. Заплевеляването е главна заплаха за жизнеността и растежа на посевите, изчерпвайки ресурсите им и водейки до понижени добиви.

АСМ предлага на българския пазар най-новите хербицидни препарати, които подобряват устойчивостта на културите и водят до по-чисти площи година след година.

ФУНГИЦИДИ

Фунгицидите са неразделна част от грижата за посевите. Превенцията и лечението на болестите, причинени от фитопатогени, са важни за отглеждането на здрави култури и постигането на високи добиви.

АСМ предлага широка гама от висококачествени фунгициди на най-добрите компании-производители, съобразно индивидуалните нужди на своите клиенти.

ИНСЕКТИЦИДИ

Приложението на инсектициди може да бъде решаващо в опазването на посевите и постигането на оптимални добиви.

За комплексна борба с вредители от различен характер, предлагаме набор от инсектициди, акарициди, нематоциди, родентициди.

БИОРЕГУЛАТОРИ

Биологичните активатори и микроелементите стимулират растежа и развитието на растението, и помагат на посевите да преодолеят стресовите състояния от различно естество. Употребата на биорегулатори води до по-здрави посеви и по-високи добиви чрез повишаване устойчивостта на посевите към болести и способността им да извличат хранителните вещества.

Торове

Листни

Компанията ни се стреми да предостави разнообразно и обширно продуктово портфолио с листни торове, почвени подобрители и биорегулатори като предлага и утвърждава на пазара висококачествени препарати за листно и почвено подхранване.

Минерални

AСМ предлага на своите клиенти богата гама от български и вносни минерални торове:

Азотни (N):

Фосфорни (P):

Калиеви (K):

Комбинирани минерални торове:

Разфасовки:

насипно, 25 кг торби, 50 кг торби, 500 кг ББ, 600 кг ББ, 1000 кг ББ

Семена

Доставяме на производителите в България най-висококачествените семена за посев на водещите световни компании!

Търговската ни листа включва семена: царевица, слънчоглед (маслодаен и шарен), рапица (зимна и пролетна), пшеница, ечемик, тритикале, сорго, овес, както и семена за овощарството и зеленчукопроизводството.

В съвременното земеделие, изключително важно за производителите е посевите да са адаптивни към климатичните условия, да са устойчиви на болести, суша и измръзване. Ние помагаме на стопаните да се преборят с предизвикателствата на природата като им предлагаме най-съвременните постижения в селектирането на семена за посев, съобразно индивидуалните потребности и агроклиматичните особености.

Царевица

Царевицата е най-отглежданата култура в световен мащаб. Все повече нараства приложениeто й не само в хранителния и фуражния сектор, но и като ресурс за производството на био-горива.

АСМ предлага разнообразие от семена на ранни, средно-ранни и средно-късни хибриди царевица, както и инокуланти за царевичен силаж. Пазарният ни дял достига солидните 25% от продажбите на семена за посев на царевица в България.

Слънчоглед

АСМ продава между една четвърт и една трета от семената слънчоглед на българския пазар. Предлагаме както семена за черен маслодаен слънчоглед, така и за шарен слънчоглед, популярен като храна за птици.

Рапица

Отглеждането на рапица в световен мащаб непрекъснато нараства, благодарение на широкото приложение на рапицата: за фураж, добив на растително масло и като суровина за биодизел. В отговор на растящата популярност на рапицата в България, АСМ предлага най-добрите семена рапица на конкурентни цени.

Пшеница, тритикале, ечемик

АСМ предлага на пазара актуалните сортове пшеница и ечемик на утвърдените български институти, занимаващи се със семепроизводство и научно-изследователска дейност в областта на полските култури.

В портфолиото ни са включени пшеница (базови семена, първо размножение), фуражен и пивоварен ечемик, тритикале, овес и др. както на предпочитани български производители, така и на международни компании с традииции в разработването на семена.

Други семена

Към групата семена на най-разпространените култури в страната ни, АСМ ЕООД предлага и семена от редица други култури, между които соя, цвекло, плодове и зеленчуци

Зърно

ACM търгува целогодишно със земеделска продукция. Компанията реализира собствена и закупена продукция от зърнено-житни и маслодайни култури, предимно: пшеница, царевица, маслодаен слънчоглед, шарен слънчоглед, рапица.

Капацитетът за съхранение и силозните стопанства в базите ни в Монтана, Дреновец, Стара Загора, Вълчедръм, Видин и Провадия, позволяват на АСМ да доставя големи количества зърно както на вътрешния пазар, така и за експорт. Отличната логистика на продукцията осигурява навременното обслужване на договорите ни.

АСМ е изградила успешно сътрудничество със световните лидери в търговията със зърно!

Предимство в износа на зърнена продукция е близостта на базите ни до речните и морски пътища за експорт на земеделска продукция. Складовете ни в Монтана, Видин и Дреновец (Северозападна България) са много близо до ключовите пристанища на река Дунав – пристанище Лом и пристанище Видин.

Съоръженията ни за съхранение в град Провадия (Североизточна България) са в непосредствена близост до морската столица Варна и нейните пристанища, както и пристанище Балчик. Това разположение на база Провадия е особено благоприятно за търговските ни отношения с международните компании, тъй като ни позволява да осигурим редовно големи доставки от зърно в изпълнение на поставените ни срокове.

За да сме близо до клиентите ни от Южна България, разполагаме с модерна база в Стара Загора, която осигурява скоростна логистика за целия регион.

This site is registered on wpml.org as a development site.