Вашият успех
е наша цел

Новини

HALVETIC – глифозат от ново поколение!

Безспорната ефективност на глифозата при контролирането на плевели му отрежда челно място в класацията за най-масово използвани активни вещества в глобален аспект. Българските фермери също гласуват доверие на това активно вещество вече няколко десетилетия.

Съгласно Зелената сделка и в частност стратегията „От фермата до трапезата“, употребата на глифозат ще бъде регулирана с тенденция към редуциране.

Както знаете, на пазара в България преобладават продуктите с концентрация от 360 гр. глифозат на литър. Тази концентрация е доказала ефективността си в условията на нашите географски ширини. Именно поради това, всяко редуциране на употребата на това активно вещество, било то от гледна точка на доза или честота на прилагане би оказала влияние върху ефективността му.

Това е мнение, което споделяхме и ние, преди да се запознаем с тоталния хербицид със системно действие HALVETIC!

На пръв поглед, с концентрацията си от 180 гр. глифозат на литър, HALVETIC изглежда, просто като продукт с по-малко съдържание на активно вещество, но всъщност е много повече от това!

Една от причините се крие в абревиатурата BGT® (Better Glyphosate Technology – Подобрена Глифозатна Технолофия).

BGT® е нова, революционна, патентована, многокомпонентна, адювантна система, комбинирана с активната съставка и съдържаща се в един продукт, осигуряваща пълната функционалност на глифозата.

BGT ® контролира широк спектър от едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели с превъзходна надеждност при предизвикателни условия при 50% по-ниска норма на глифозат спрямо пазарните стандарти!

Какви са предимствата на BGT ®, като технология, на която е базиран HALVETIC?

 • Осигурява ефикасност независимо от твърдостта на водата, чрез блокиране на йони на Ca, Mg и Fe в работния разтвор;
 • Значително увеличава задържането и усвояването на работния разтвор от листата и стъблата;
 • Подобрява количеството на активното вещество, достигащо до
  мястото на действие, както и скоростта на предвижването му, до
  безпрецедентна степен, като по този начин повишава
  биоефикасността на глифозата;
 • Действа при всякакви условия, включително и при неблагоприятни биотични и абиотични такива;
 • Намалява образуването на пяна в пръскачката.

СЪДЪРЖАНИЕ: Глифозат – 180 гр/л

ФОРМУЛАЦИЯ: разтворим концентрат (СЛ)

ПРИЛОЖЕНИЕ:

КултураЗа контрол на:ДозаФаза на прилагане
Стърнища от зърнено-житни култури,
царевица, маслодайна рапица
и стърнища от други култури
едногодишни и многогодишни
житни и широколистни плевели
250 – 400
мл/дка
Внася се юли-ноември, преди и след сеитба
(преди пониване на културата/след поникване на плевелите) – внася се юли-ноември.
След прибиране на реколтата.
След ВВСН 12 на плевелите
(два истински листа, двойка листа или розетка).
Брой мин/макс приложения – 1.
Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка.
Царевицаедногодишни и многогодишни
житни и широколистни плевели
150 – 300 мл/дкаВнася се преди и след сеитба
(преди пониване на културата/след
поникване на плевелите).
Брой мин/макс приложения – 1.
Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка.
 Да не се използва при сладка царевица!
Ябълка едногодишни и многогодишни
житни и широколистни плевели
400 – 700 мл/дкаВнася се април-ноември, преди и след сеитба
(преди пониване на културата/след поникване на плевелите).
Брой мин/макс приложения – 1.
Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка.
Да се прилага вътре в реда
(между дърветата в един ред).
Третираната площ да е в размери,
при които не се надвишава
количеството от 57,6 г а.в./дка.
Крушаедногодишни и многогодишни
житни и широколистни плевели
400 – 700 мл/дкаВнася се април-ноември, преди и след сеитба
(преди пониване на културата/след поникване на плевелите).
Брой мин/макс приложения – 1.
Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка.
Да се прилага вътре в реда
(между дърветата в един ред).
Третираната площ да е в размери,
при които не се надвишава
количеството от 57,6 г а.в./дка.
Неземеделски употреби, индустриални зони, железопътни линииедногодишни и многогодишни
житни и широколистни плевели
400 – 800 мл/дкаВнася се април-октомври, преди и след сеитба
(преди пониване на културата/след поникване на плевелите) – внася се април-октомври.
При наличие на активно растяща растителност.
Брой мин/макс приложения – 1.
Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка.

През идните седмици ще проведем полеви тестове на HALVETIC, като планираме да споделяме с вас снимкови и видео материали от действието му, за да се уверите в качествата на този продукт.

Междувременно, за повече информация, относно HALVETIC, може да потърсите нашите търговски представители.

This site is registered on wpml.org as a development site.