Вашият успех
е наша цел

Новини

КОРН ПЛЮС – пакет от специално селектирани продукти в оптимални дози за надежден контрол на плевели при царевица.

Днес продължаваме с поредната „рецепта“ за контрол на плевели при царевица, която тествахме на собствените си полета и резултатите бяха толкова добри, че решихме да я споделим с вас!

Става въпрос за пакет КОРН ПЛЮС – състояще се от хербицидите НИКОЗЕА® ОД и ДИКАШ 48 СЛ.

НИКОЗЕА® ОД е селективен системен хербицид, съдържащ никосулфурон.

Никосулфурон инхибира биосинтеза на основните амино киселини – валин и изолевцин, като блокира ензима ацетолактат синтаза, също така наричан ацетохидроксикиселина синтаза. В следствие на това,  спира клетъчното деление и растежа на плевелите.

Действа по системен начин, което води до изсъхване на плевелите до няколко дни след третирането.

НИКОЗЕА® ОД бързо се абсорбира от листната тъкан и се премества в меристемите чрез флоемата и ксилема.

Съдържание: никосулфурон 40 гр /л

Формулация: Маслена дисперсия (ОД)

Приложение:

КултураЗа контрол на:ДозаФаза на приложение
Царевицажитни плевели, както и
някои широколистни плевели
100 – 150
мл/дка
ВВСН 12 – 18

Дозата, на която препоръчваме да се използва НИКОЗЕА® ОД, като част от пакета КОРН ПЛЮС150 мл/дка! 

ЕФИКАСТНОСТ ВЪРХУ ПЛЕВЕЛИ:

Силно
чувствителни
плевели:
Балур (Sorghum halepense); Полска лисича опашка (Alopecurus mysuroides);
 Райграс (Lolium spp); едногодишна метлица (Poa annua); Кощрява (Setaria spp); 
Кокоше просо (Echinochloa crus-galli); Щир (Amaranthus spp.)
Дива ряпа (Raphanus raphanistrum); Полски синап (Sinapis arvensis); 
Обикновена овчарска торбичка (Capsella bursa-pastoris); 
Лепка (Galium aparine); Врабчови чревца (Stellaria media),
Прасковолистно пипериче (Polygonum persicari; 
Стъблообхватна мъртва коприва (Lamiun amplexicaule); Лайка (Matricaria spp.) 
Умерено
чувствителни
плевели:
Кръвно просо (Digitaria ssp); Разстлана лобода (Atriplex patula),
Просфорник (Abutilon theoparasti); Бяла куча лобода (Chenopodium album); 
Поветицовидно фасулче (Polygonum convolvulus); Бутрак (Xanthium strumarium);
Татул (Datura stramonium); Живолина (Mercurialis); 
Черно куче грозде (Solanum nigrum); Росопас (Fumaria officinalis); 
Умерено
толерантни
плевели:
Полска поветица (Convolvulus arvensis); Пача трева (Polygonum aviculare);
Торскота (Cynodon dactylon); Полска поветица (Convolvulus arvensis);
Казашки бодил (Xanthium spinosum); Кисела трева (Cyperus spp) .

Дикаш 48 СЛ е селективен хербицид за листно прилагане при царевица, за контрол на широколистни плевели. Той съдържа активното вещество дикамба, което нарушава ауксиновия обмен на веществата в плевелите.

Дикаш 48 СЛ се характеризира с бързо абсорбиране от листата и корените на плевелите, като инхибира клетъчното делене в чувствителните видове, което води до погиване.

Съдържание: дикамба 480 гр/л

Формулация: разтворим концентрат (СЛ)

Приложение:

Култура:За контрол на:ДозаФаза на приложение
Царевицашироколистни плевели60
мл/дка
BBCH 12-15

Дозата, на която препоръчваме да се използва Дикаш 48 СЛ, като част от пакета КОРН ПЛЮС55 мл/дка! 

ЕФИКАСТНОСТ ВЪРХУ ПЛЕВЕЛИ:

Силно
чувствителни
плевели:
просфорник (Abutilon theophrasti), обикновен щир (Amaranthus retroflexus),
видове лобода (Atriplex spp.), обикновена овчарска торбичка (Capsella bursa-pastoris),
бяла куча лобода (Chenopodium album), паламида (Cirsium arvense),
червена мъртва коприва (Lamium purpureum), полски мак (Papaver rhoeas), Picris spp.,
поветицовидно пиперче (Fallopia  convolvulus), гъшеница (Polygonum aviculare),
прасковолистно пиперче (Polygonum persicaria), полски синап (Sinapis arvensis),
черно куче грозде (Solanum nigrum), градински кострец (Sonchus oleraceus),
врабчови чревца (Stellaria media), бръшляполистно великденче (Veronica hederifolia),
казашки бодил бодлив (Xanthium spinosum).

За повече информация, относно КОРН ПЛЮС, може да потърсите нашите търговски представители.

This site is registered on wpml.org as a development site.