Вашият успех
е наша цел

Новини

АТЛАС 7,5 ЕВ – селективен, системен хербицид, способен да носи на раменете си тежестта на високите очаквания!

АТЛАС 7,5 ЕВ е селективен, системен хербицид, предназначен за борба с
икономически важни едногодишни житни плевели при зърнено-житни култури.

АКТИВНО ВЕЩЕСТВОфеноксапроп – П- етил 75 г/л

Формулация: емулсия, масло във вода (ЕВ)


Продуктът се абсорбира бързо (за няколко часа) от листата на плевелите и се транслоцира през първото денонощие в корените и коренищата.

Активното вещество (феноксапроп – П- етил) прекратява асимилационните процеси на чувствителните плевели като потиска биосинтеза на мастни киселини. В резултат на това до три дни след прилагане на продукта се появява надлъжна хлороза по листата на плевелите, а след това антоцианово оцветяване. Това води до спиране конкурентоспособността им по отношение на водата и хранителните вещества. В зависимост от климатичните условия плевелите загиват до 10 дни.

Продуктът съдържа необходимото количество антидот, което гарантира безопасността на зърнено-житните култури, които са обект на третиране. Антидотът се абсорбира от листата на пшеницата и ечемика, засилва техния метаболизъм и ги предпазва от повреди.

Като част от европейското досие на продукта са проведени редица опити на територията на Югоизточна Климатична Зона (България, Румъния, Унгария, Словакия, Сърбия и Хърватска) в рамките на различни сезони, при които АТЛАС 7,5 ЕВ е тестван в стандартна и в двойна доза (100 и 200 мл/дка) с цел установяване на ефективност и фитотоксичност. Продуктът не е фитооксичен за целевите култури, както в неговата стандартна доза от 100 мл/дка, така и при 100% завишена доза. Поради бързото му разграждане след употреба, няма ограничение в следващите култури в сеитбообращението.

КултураЗа борба срещуДозаФаза на приложение
Пшеница, ечемикЕдногодишни житни плевели100
мл/дка
От поникване до втори възел на културата
BBCH 10-32

КОНТРОЛИРАНИ ПЛЕВЕЛИ:

Силно чувствителни: Див овес (Avena fatua); Ветрушка (Apera spica-venti);
Кокошe просо (Echinochloa crusglli); Кощрява (Setaria sp.); Кръвно просо (Digitaria sanguinalis); Балур (Sorghum halepense)от семе и коренища; Лисича опашка (Alopecurus myosuroides).

Умерено толерантни плевели: Райграс (Lolium sp.)

Предимства:

•Изключителна селективност към пшеницата и ечемика.

•Бърз визуален ефект, поради високите системни свойства на активното вещество.

•Дъжд паднал два часа след третиране не намалява хербицидния ефект на АТЛАС 7,5 ЕВ.

•Контролира житните плевели до второ коляно.

•Разгражда се напълно и не застрашава следващите култури в сеитбообращението.

За повече информация, относно АТЛАС 7,5 ЕВ., може да потърсите нашите търговски представители.

This site is registered on wpml.org as a development site.